background

Alpu Kocakızlar Tümülüsü

Alpu Kocakızlar Tümülüsü

Alpu Kocakızlar Tümülüsü

Höyük; Alpu İlçesi'nin 2.5 km kuzey batısındaki Bozyer mevkiindedir. 1972 yılında DSİ Höyüğün yanında sulama kanalı geçirirken tahrip etmiş ve esnada höyüğün içinden bir tümülüs (Toprak altı anıt mezarda) bulunmuştur.